icon

Makale Detay

Konu : 15 YIL 3600 GÜN ŞARTLARINI TAMAMLAYARAK KIDEM TAZMİNATI ALANLAR ,YENİDEN ÇALIŞABİLİR Mİ?

Tarih : 13 Kasım 2017

 

15 YIL 3600 GÜN ŞARTLARINI TAMAMLAYARAK KIDEM TAZMİNATI ALANLAR ,YENİDEN ÇALIŞABİLİR Mİ?

 

     Daha önce yayınlamış olduğumuz  makalemiz ile 15 YIL 3.600 GÜN ŞARTLARINI TAMAMLAYARAK ,KIDEM TAZMİNATINI almak suretiyle hizmet sözleşmelerini sona erdirenlerin, yeniden çalışmaya başlamalarını da  irdelemiştik.

         Yargıtay, daha önce vermiş olduğu kararlarında 15 yıl, 3.600 günle kıdem tazminatı alan kişilerin yeniden çalışmaya başlamaları konusunda bir çok farklı karar vermiştir. Ağırlıklı eğilim ise; özellikle de bu durumdaki kişiler kısa bir aradan sonra  yeniden çalışmaya başladıklarında,tazminatı ödeyen işverenin eski çalışanı hakkında “hakkın kötüye kullanıldığı” iddiası ile dava açıp tazminat istemesini haklı bir talep olarak kabul edilmesiydi.Bu da bu yasal hakkı kullanarak ,emeklilik yaşını bekleyen kişilerin yeniden çalışmak istemeleri halinde büyük bir engel oluşturmaktaydı.

          Ancak Yargıtay son dönem kararlarında Anayasal teminat altında olan  “çalışma hürriyetini” gözeterek daha esnek kararlar vermektedir. Yargıtay’ın verdiği kararlarda”işçinin yeniden çalışmaya başlaması,i yeni işinde daha iyi çalışma koşulları ve ücrete sahip olması” hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilmemektedir.

         Dolayısıyla yeniden çalışmaya başlama önündeki engel önemli ölçüde kaldırılmıştır.Bu haliyle de  karar, işçileri önemli ölçüde rahatlatmış durumdadır.

            Ancak işçilerin henüz işyerinden ayrılmadan “YENİ İŞ GÖRÜŞMESİ YAPMASI” “YENİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN,ESKİ İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKEN DEVAM EDERKEN  İMZALANMASI” halleri elbette yasal olarak korunmayacak, ı “DÜRÜSTLÜK İLKESİNE AYKIRILIK” olarak değerlendirilerek,işçi bu kez eski işverenine tazminat ödemek zorunda kalacaktır.

    YANİ BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİMYATA PİRİNCE GİDERKEN,EVDEKİ BULGURDAN OLMAMAKTIR.

15 YIL 3600 GÜN ŞARTLARINI TAMAMLAYARAK KIDEM TAZMİNATI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ YAZI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN KAÇ KERE ALINABİLİR ?

         İlk kez sigortalı olunan tarihe göre, kanunun aradığı değişen şartları sağlamış çalışanlar, bağlı  bulundukları il  Sosyal Güvenlik Kurumu  müdürlüklerine başvurmalıdır.

            İlgili müdürlük,talepte bulunan için gerekli incelemeleri  yaparak, kişinin emeklilik için gerekli yaş dışındaki diğer şartları tamamlamış olması halinde “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısı vermektedir.

           Bu yazı ve bu yazının işverene ulaştırılması,bu sebebe dayalı tazminata hak kazanmanın ön şartıdır.Bu işlem yapılmadan başvuru yasal sonuç doğurmaz.

              Sosyal Güvenlik Kurumu BU YAZIYI EN FAZLA İKİ KEZ  VERİR!

              Yani; bir işçi 15 yıl 3.600 gün çalışma şartlarına dayalı olarak EN FAZLA 2 KEZ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR.

              Dolayısıyla bu yasal hakkı kullanırken ince eleyip sık dokumakta fayda VARDIR.

 

 

 

      Avukat

   DİJLE Durgunlu

  Durgunlu Hukuk Bürosu

www.durgunluhukuk.com

(0224) 252 30 95 - 252 94 13