icon

Makale Detay

Konu : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü ,Kurul kararı ile 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Ertelendi.

Tarih : 10 Eylül 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile;

* Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına, kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar Kurum’un kendi internet sayfasında duyurulmuş olup henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.


 

 

 

 


Saygılarımızla,

 

 

DİJLE Durgunlu

Avukat

 

DURGUNLU Ortak Hukuk Bürosu

 

 

KONU HAKKINDA BİZE ULAŞIN