icon

Makale Detay

Konu : DEĞER KAYBI

Tarih : 18 Ocak 2016

Yaşanan bir trafik kazası sonrasında aracınızda meydana gelen hasarın onarım bedelinin, (eğer kazada kusur karşı tarafa yüklenmişse veya kusur paylaştırılmışsa kusur oranına göre) karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından (tabi karşı tarafın zorunlu trafik sigortası var ise) karşılanacağı herkesin malumudur. Onarım sonrasında, söz konusu kaza sebebiyle aracınızda bir değer kaybı oluşacağı da pek tabidir. Zira ikinci el piyasasında, satıma konu olan aracın, daha önceden bir kazaya karışmış olması veya kaza sebebiyle yapılan onarım veya değişen parçaların niteliğine göre aracınıza biçilen değer, kazasız başka bir araca göre daha az olacaktır.

            İşte bu sebeplerledir ki aracınızda bu şekilde bir hasar kaydı oluşmuş ise söz konusu değer kaybının, kusurlu olan (veya kusur paylaştırılmış ise kusur nispetinde) karşı taraftan veya karşı tarafın zorunlu trafik sigortasından tahsili mümkündür. Karşı tarafın zorunlu sigortasının sorumluluğu, değer kaybının teknik ifade ile doğrudan zarar olmasından kaynaklanmaktadır.

            Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde söz konusu başvurunun yapılması gerekliliğidir. Bu süre içinde bir talepte bulunulmaz ise, değer kaybı hakkı zamanaşımına uğrayacaktır.

            Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre değer kaybının tanımı şu şekildedir: "Araçta meydana gelen değer kaybı, aracın kaza tarihindeki hasarsız 2.el piyasa değeri ile hasarı onarıldıktan sonraki 2.el piyasa rayici arasındaki farktır."

            Yukarıda verilen tanım, değer kaybının nasıl hesaplanacağını da bize göstermektedir. Yapılacak bilirkişi incelemesinde öncelikle aracın kaza tarihindeki hasarsız 2.el piyasa değeri belirlenecek ve akabinde hasarın onarımından sonraki 2.el piyasa değeri belirlendikten sonra aradaki fark, değer kaybı olarak karşımıza çıkacaktır.

            Her ne kadar bu konu ile ilgili olarak; 14.05.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın ekinde değer kaybının ne şekilde hesaplanacağı konusunda bir formül oluşturulmuş ise de Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında belirtilen kıstasın uygulanmakta olduğu bir gerçektir.

            Değer kaybı talebi için öncelikle bir eksperden, değer kaybının ne kadar olabileceği konusunda bir rapor aldırılmalıdır. Akabinde ilgili sigorta şirketine başvuruda bulunulmalı ve 15 iş günü içinde ilgili sigortanın cevabı beklenmelidir. 15 iş günü içinde ilgili sigorta şirketinin cevap vermemesi veya cevap vermesine rağmen eksper raporundaki meblağın altında bir meblağ önermesi halinde dava yoluna veya Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulmalıdır.